Isıl İşlem

Isıl İşlem

3T Isıl ışlem San. ve Tic. A.ş, HİPAK Hidrolik Makina A.Ş, tarafından ısıl işlem ve mühendislik hizmetleri ile birlikte AR-GE çalışmaları yapmak üzere 1994 yılında kurulmuştur. Haziran 1995 içinde hizmete girecek olan bu tesiste fason ısıl işlem uygulamaları yanında proses ve malzeme analizi gibi mühendislik hizmetleri de verilecektir.Ülkemizde akışkan yatak ısıl işlem teknolojisinin ilk örneği olarak kurduğumuz tesisimizde daha kaliteli ve uygun maliyetli hizmet verebilmek için arge faliyeti yürütülmektedir.

3T Isıl ışlem bünyesinde toplam 6 adet akışkan yatak fırınları ile birlikte 1 adet temperleme fırını ve tam techizatlı laboratuvar sistemleri ile;

 

  • Nitrasyon,
  • Sertleştirme,
  • Sementasyon,
  • Karbonitrasyon,
  • Nitrokarbürizasyon,
  • Yumuşatma tavlaması
  • Çökeltiye alma sertleştirmesi
  • Yeniden kristalleşme tavlaması
  • Tavlama, Normalizasyon ve Gerilim Giderme

 

gibi ısıl işlem hizmetleri verilmektedir.

Fırın sistemlerini oluşturan “Akışkan Yatak Fırınları”, gerek yüzey özellikleri ve gerekse ısıl işlem parametreleri ile kalite ve ekonomiklik açısından ısıl işlem uygulamalarında çok iyi bir alternatif sunmaktadır. Atmosfer kontrollü sistemlerle karşılaştırıldı?ında aynı yüzey kalitesinde ama daha iyi bir metalurjik yapıda ürünlerin elde edilmesine imkan sa?lamaktadır. Bu fırınların yatırım maliyetleri vakumlu ve atmosfer kontrollü fırınlarla karşılaştırıldı?ında 1/5 gibi düşük bir yatırım maliyeti ile korkunç bir avantaj sa?lamaktadır. Almanya’dan ithal edilmekte olan bu fırınların Türkiye temsilcisi 3T Isıl ışlem San. ve Tic. A.ş’dir.

Siz sanayicilere ihtiyaç duymanız halinde, oda sıcaklı?ından 1200°C’ye kadar tüm ısıl işlem fırınları ile birlikte gerekli laboratuvar sistemlerini önerebiliriz.


Isıl İşlem İle ilgili resimler için burayı tıklayın